Na konferenci GDPR in ePrivacy smo dobili veliko odgovorov

Tudi v Sloveniji začne s 25. majem veljati novi zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, ki temelji na GDPR. Na tem področju bodo korenite spremembe glede pridobivanja osebnih podatkov, njihove uporabe in obdelave.

Ravno v ta namen smo v Združenju za direktni marketing skupaj z Dima centrom in podjetjem InfoHiša organizirali konferenco GDPR in ePrivacy. Konferenca je potekala v sredo 7. 2. v Kristalni palači v Ljubljani.

Gospa dr. Nataša Pirc Musar iz odvetniške pisarne Pirc Musar in partnerji,je nastopila kot prva predavateljica na konferenci. Predstavila nam je “pravni vidik prilagoditve na GDPR”. Največ težav se nam obeta s presojanjem, kaj pri obdelavi podatkov spada med segmentiranje, za katerega ne bomo potrebovali dodatnih privolitev in kaj je že profiliranje, ki zahteva privolitve.

Nato je sledilo predavanje njene kolegice gospe mag. Rosane Lemut Sterle, ki nas je pobližje spoznala s tem “kaj nam prinaša Zakon o varstvu osebnih podatkov 2 (ZVOP-2)”. Tukaj so stvari še nekoliko nedorečene, saj nam GDPR uredba pušča bolj proste roke pri pridobivanju in obdelavi osebnih podatkov, kot pa bo to določal sam ZVOP-2.

Da GDPR ni bav bav in kako zmagati bitko z njim, nam je predaval gospod Andraž Štalec, ki je direktor in soustanovitelj agencije Red Orbit in je na področju digitalnega marketinga aktiven že od leta 2001. Njegovo glavno sporočilo se dotika predvsem upravljanja podatkov na spletu. G. Štalec pravi, da moramo že v naprej pretehtati, za katere namene se bodo posamezni podatki uporabljali in to navesti v pravila in akte, saj kasneje podatka ne bomo mogli uporabiti za druge namene, kot smo jih navedli.

V drugi polovici konference GDPR in ePrivacy so sledila še tri predavanja. Gospa Mathilde Fiquet, predstavnica FEDME, nam je v angleškem jeziku predavala o GDPR in neposrednem trženju v digitalnem svetu. Predstavila nam je pogajanja, ki na to temo potekajo na evropski ravni. Namen FEDME je, da inštitucijam, ki sprejemajo zakone pojasnijo pozitivne vplive na potrošnjo, ki jo podjetja izvajajo s pomočjo osebnih podatkov.

Kasneje nam je vodja sektorja za nadzor operaterjev AKOS, gospa Katja Kmet pojasnila nekaj več “O predlogu Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah”.

Konferenco smo zaključili s predavanjem gospoda mag. Filipom Božićem iz podjetja ZUPO d.o.o., ki nam je povedal “kaj GDPR prinaša računalničarjem in organizaciji v procesnem ter tehničnem pogledu”. Predvsem je izpostavil dejstvo, da smo Slovenci zelo dostopni za vrsto prevar in moramo zaupne podatke, ki jih uporabljamo pri svojem delu skrbno varovati tako z gesli, ustrezno programsko opremo in nasploh nadzoru znotraj podjetja, ki preprečuje dostop nepooblaščenim osebam do naših računalnikov.

Da, je bila konferenca GDPR in ePrivacy več kot dobrodošla, smo videli po zanimanju in vprašanjih obiskovalcev. Predavatelji so se potrudili, da so nam dali obširne odgovore, po koncu pa so sledile še debate.

Morate po novem GDPR pridobiti pisno privoljenje?

Ali je po novem osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov nujno pridobiti v pisni obliki?

Odgovarja dr. Nataša Pirc Musar: »Ne, katerikoli način je pravi, kot upravljavec pa morate dokazati, da ste privolitev res prejeli. Dokazno breme je torej na upravljavcu in ne na posamezniku.«

Na ostala vprašanja o prihajajočem GDPR pa vam bo dr. Nataša Pirc Musar odgovorila na konferenci GDPR & ePrivacy, zato se čim prej prijavite.

Konferenca bo 7. 2. 2018 v Kristalni palači, predavalo pa bo 6 predavateljev iz Slovenije in tujine.

Kdo v vašem podjetju je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov?

Ali mora res vsako podjetje, ki obdeluje posebne kategorije osebnih podatkov (po starem občutljive osebne podatke) imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov?

Odgovarja mag. Rosana Lemut Strle: »Ne, potrebovali ga boste zgolj tisti, ki obsežno obdelujete te kategorije osebnih podatkov. Kaj sodi med obsežno obdelavo, izveste na seminarju.«

Združenje za direktni marketing v sodelovanju z dr. Natašo Pirc Musar (Info Hiša d.o.o.) in podjetjem Dima center pripravlja konferenco GDPR in ePrivacy. Konferenca bo potekala 7.2.2018 v Kristalni palači v Ljubljani. 

Pravočasno se prijavite!

Prijave na konferenco GDPR in ePrivacy so odprte

GDPR

Konferenco GDPR in ePrivacy pripravlja Združenje za direktni marketing v sodelovanju z dr. Natašo Pirc Musar (Info Hiša d.o.o.) in podjetjem Dima center d.o.o. Potekala bo 7.2.2018 v Kristalni palači v Ljubljani, prijave pa so že odprte.

Komu je konferenca namenjena? Vsem, ki se ukvarjate s podatki strank (CRM, nagradne igre, obveščanja, klubi zvestobe, profiliranje …) 

Na konferenci boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako naj se na njih pripravimo. GDPR je sicer napisan tehnološko nevtralno, a prinaša številne dodatne zahteve z vidika zavarovanja zbirk in pravic posameznika tudi na IT področju. Zato se bomo na tej konferenci posvetili tako pravnim kot tehnološkim vidikom nove zakonodaje.

Ker nas po GDPR čaka še Uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ki bo urejela trženje preko e-pošte in uporabo piškotkov, se bomo še posebej posvetili tudi tej vsebini.

PROGRAM SEMINARJA

9.00 – 10.00 

Nataša Pirc Musar, odvetniška družba Pirc Musar in partnerji

Pravni vidik prilagoditve na GDPR

10.00 – 10.30

mag. Rosana Lemut Strle, odvetniška družba Pirc Musar in partnerji

Kaj nam prinaša Zakon o varstvu osebnih podatkov 2 (ZVOP-2)?

10.30 – 11.30

Andraž Štalec, Red Orbit

GDPR: Kako zmagati bitko?

11.30 – 12.30

Odmor za kosilo

12.30 – 13.30 (v tej sekciji bo predavanje v angleškem jeziku)

Mathilde Fiquet, FEDMA

GDPR in neposredno trženje v digitalnem svetu

13.30 – 14.00

Katja Kmet, Vodja Sektorja za nadzor operaterjev pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve

O predlogu Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

14.00 – 15.00

Mag. Filip Božić, Zupo (imetnik strokovnega certifikata ISO/IEC 27001 in ISO 17799 Information Security Management System Implementation).

Kaj GDPR prinaša računalničarjem in organizaciji v procesnem ter tehničnem pogledu?

Prijavite se in zagotovite, da boste imeli problematiko osebnih podatkov urejeno tudi v vašem podjetju.

Predavatelji na konferenci GDPR in ePrivacy

Konferenca bo v sredo 7. 2. 2018 v Kristalni palači v Ljubljani. Predavali bodo slovenski in tuji predavatelji, ki so strokovnjaki iz področja varstva podatkov.

dr. Nataša Pirc Musar – Odvetniška družba Pirc Musar in partnerji

Nataša je odvetnica, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja (2004), Informacijska pooblaščenka (2005-2014), predsednica Skupnega nadzornega organa za EUROPOL (2013-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Novembra 2015 je na dunajski pravni fakulteti doktorirala s tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti.

mag. Rosana Lemut Strle – Odvetniška družba Pirc Musar in partnerji

Rosana je odvetnica, direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namestnica informacijske pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov (2009-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Leta 2008 je magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom magistrske naloge ”Obdelava osebnih podatkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije”.

mag. Filip Božić – Zupo d.o.o.

Filip je diplomiral in magistriral na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Vodil je številne projekte ali pri njih in pri evropskih razpisih sodeloval ter pridobil izkušnje in znanja predvsem na področju vpeljave in presoje standardov serije ISO/IEC 27001 za varovanje informacij in ISO 22301 za neprekinjeno poslovanje. Med drugim ima strokovna certifikata ISO/IEC 27001 in ISO 17799 Information Security Management System Implementation.

Mathilde Fiquet – FEDMA

Mathilde Fiquet je direktorica FEDME za zadeve Evropske unije od leta 2010 in certifikat IAPP CIPP / E. Koordinira delo FEDME (Zveze evropskih neposrednih in interaktivnih tržnih komercialnih odborov), ki se ukvarja z vprašanji, ki se nanašajo na varstvo podatkov in zasebnost za sektor trženja podatkov. Upravlja delo FEDME o predlagani uredbi o zasebnosti in zasebnosti ter o položaju industrije z institucijami EU. Deluje tudi na samoregulaciji, je uradnik EASA in podpredsednik EDAA. Magistrirala je na področju evropskih javnih zadev na Univerzi v Maastrichtu na Nizozemskem.

Andraž Štalec – Red Orbit

je direktor in soustanovitelj podjetja Red Orbit, vodilne agencije za digitalni marketing v regiji. Na področju digitalnega marketinga je aktiven že od leta 2001. Že od nekdaj ga privlačijo podatki, analitika in želja po napredku. Andraž je certificiran Google trener, član žirije za European Search Awards in redni govornik na domačih in tujih konferencah.

Več o konferenci.

GDPR in ePrivacy

14. aprila 2016 je Evropski parlament potrdil Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Ministrstvo za pravosodje je 4.10.2017 objavilo že osnutek novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki mora biti usklajen z GDPR in ki bo še vedno urejal področja, ki jih GDPR ne (recimo biometrijo in videonadzor).

Združenje za direktni marketing v sodelovanju z dr. Natašo Pirc Musar (Info Hiša d.o.o.) pripravlja konferenco GDPR in ePrivacy. Konferenca bo potekala 7.2.2018 v Kristalni palači v Ljubljani. 

Kotizacija za člane ZDM bo nižja kot za ostale udeležence, zato se čim prej včlanite v ZDM in prihranite.

 

Dan direktnega marketinga 20

Seminar DDM20Vse se začne in konča s kupci!
Učinkovito upravljanje odnosov s kupci je ključnega pomena za življenje podjetja. Pod tem pojmom ni pomembno zgolj vodenje baz o kupcih z obsežnimi računalniškimi programi, temveč predvsem izbrano komuniciranje in predvsem vzpostavitev lojalnosti, da kupci od nas redno kupujejo. Strategijo dela s strankami pri direktnem marketingu bomo na seminarju Dan direktnega marketinga 20 razdelili v tri sklope:

1. PRIDOBIVANJE STRANK: kako pridobiti nove stranke v bazo in kako jih pretvoriti v kupce?
2. ZADRŽEVANJE STRANK: kako jih zadržati, kaj početi z njimi, kako graditi odnose in maksimizirati njihovo »doživljenjsko vrednost«?
3. REAKTIVACIJA STRANK: kaj narediti s tistimi, ki prenehajo biti naši kupci?

Predavatelji vam bodo predstavili primere dobrih praks vseh faz ter delili mnenja in izkušnje, kako z dobrim CRM-jem akcije direktnega komuniciranja še izboljšati. Dobra praksa direktnega marketinga prinese koristi vsem: stranke “nagradijo“ dobre primere komunikacije z nakupi in lojalnostjo, podjetja, ki to izvajajo, pa na ta način pridobivajo na poznavanju strank in večanju svoje kredibilnosti.

Vabimo vas torej k spoznavanju upravljanja odnosov s strankami tokrat širši obliki: jubilejna konferenca Dan direktnega marketinga bo prvič pod okriljem Društva za marketing Slovenije, kamor želimo predati vsa svoja znanja s področja direktnega komuniciranja in tako združiti moči s še večjo skupino slovenskih tržnikov.

Lepo vabljeni!

Darko Dujič, predsednik DMS
Lovro Peterlin, član UO DMS
Boštjan Zrimšek, vodja sekcije za direktni marketing in prodajo pri DMS

P.S. Čimprej si rezervirajte svoje mesto: za posameznike je kotizacija le
149 EUR+ddv (3+1 gratis*) in za člane DMS 99 EUR+ddv. Če še niste člani DMS, se včlanite čimprej in izkoristite članske ugodnosti.

*3+1 GRATIS vsak 4. udeleženec iz istega podjetja ima udeležbo brezplačno

 

 

 

 

 

Oglejte si PROGRAM SEMINARJA

DODATNE INFORMACIJE

PRIJAVA

Združitev ZDMS in DMS

Združenje za direktni marketing Slovenije (ZDMS) in Društvo za marketing Slovenije (DMS) bosta v letu 2015 združila skupne sinergije in partnersko ustanovila novo Sekcijo za direktni marketing, ki bo odslej delovala pod okriljem Društva za marketing Slovenije. Ta korak nam bo omogočil še širšo promocijo področja direktnega marketinga v Sloveniji. Napredek direktnega marketinga je v zadnjih letih izjemen in s tem narašča tudi potreba po znanjih, veščinah ter priložnostih za izmenjavo izkušenj. Sekcija bo združevala vse ključne strokovnjake in praktike na področju direktnega marketinga in bo zajemala vsebine kot so upravljanje z bazami podatkov in programov zvestobe, direktni marketing na TV, po klasični pošti, e-pošti in SMSu, kataloška in spletna prodaja.

lovro_peterlin

Lovro Peterlin, predsednik ZDM

Pobudnik ustanovitve Sekcije za direktni marketing in predsednik Združenja za direktni marketing Slovenije, Lovro Peterlin, ugotavlja, da je potreba po naprednejšem znanju s področja direktnega marketinga v Sloveniji velika. “Glede na rezultate raziskave slovenska podjetja za direktni marketing namenjajo v povprečju približno manj kot 25 % svojih marketinških izdatkov. Če primerjamo to s podatki podjetij iz ZDA, kjer namenjajo tem aktivnostim med 60 in 65 % marketinških sredstev, naša podjetja na tem področju še premalo izkoriščajo potencial. Predvsem se podhranjenost kaže v izkoriščanju zakonitega in pravilnega zajemanja ter učinkovitega upravljanja baz podatkov o kupcih ter pomanjkanje kampanj in razvijanja odnosov, ki temeljijo na tem,” je poudaril.

Sekcija za direktni marketing bo v prihajajočem letu izvedla vse projekte, ki smo jih v preteklosti že izvajali v Združenju za direktni marketing, vsebine in intenzivnost srečanj pa bomo prilagajali željam in potrebam članov. O vseh dogodkih vas bomo tudi v prihodnje še obveščali.

Vabimo vas, da se nam pridružite na mesečnem srečanju DMS, ki bo 2. februarja 2015 ob 18.00 v prostorih GZS, kjer bomo z uvodom v tematiko direktnega marketinga orisali delovanje sekcije v prihodnjih letih.

Gotovo je ta združitev velika prednost tudi za obstoječe in nove člane, saj bodo odslej z eno članarino v DMS pridobili še širši spekter marketinških področij in znanj. Splača se vam priključiti razširjenemu DMS-ju. Več o pogojih in koristi članstva v DMS si preberite na njihovi spletni strani.

Priložnosti spletnega komuniciranja v letu 2015

Že v letošnjem letu smo lahko zaznali kar nekaj trendov, ki bodo še bolj izraziti v naslednjem letu. Še vedno bo veliko vlogo odigral vsebinski marketing, kjer bo ključnega pomena konverzija s ciljno publiko. Primeren bo tako za večja podjetja, kot za manjša. S podajanjem relevantne vsebine preko družbenih medijev, e-mail marketinga, lastnih medijev, bodo podjetja beležila večji krog sledilcev, ki bodo postali tudi potencialni kupci.

Velik pomen bodo v oglaševalskem prostoru imeli tudi mobilni (pametni) telefoni in tablice. Zato bodo morala podjetja prilagoditi svoje spletne strani mobilnikom prijaznejše ter se približati uporabnikom z zanimivimi mobilnimi oglasi in uporabnimi aplikacijami.

Lahko rečemo, da bodo v naslednjem letu še bolj zaželeni kadri kot digitalni strokovnjaki, ki bodo imeli veščine: spletne analitike, upravljanja z družabnimi omrežji, vsebinskega marketinga, mobilnega in spletnega marketinga. Poleg tega pa bodo morali imeti tudi sposobnost razumeti razvoj spletnih strani v smeri vpliva kodiranja in posledično povečanja optimizacije spletnih strani.

Obstajajo močni kazalniki, da se digitalni marketing približuje k trendu, ki je usmerjen v podporo in oskrbo strank. Glavni poudarek podjetij bo na optimizaciji konverzije s spletnimi uporabniki. Poleg tega se bo v letu 2015 razširil tudi mobilni marketing. Pričakujemo lahko, da bo več kot 50 % vsebine posredovane preko mobilnih naprav. Zato bodo pomembna znanja in tehnologije usmerjena v mobilni marketing.

Učinkovite digitalne marketinške aktivnosti: vse se začne z jasnim merljivim ciljem

Na 19. Dnevu direktnega marketinga, ki je potekal 4. decembra 2014, smo tokrat govorili o praksah v digitalnem marketingu. Slušatelji so dobili vpogled v širok nabor praktičnih primerov – od tržnih raziskav prek družbenih medijev, e-mail marketinga do oglaševanja in prodaje na spletu.

Na spletu lahko ciljamo svojo ciljno skupino veliko bolj natančno kot v kateremkoli drugem mediju. S poznavanjem vedenj in pričakovanj uporabnikov različnih digitalnih kanalov ter proaktivnim sodelovanjem v komuniciranju lahko oblikujemo celostno in učinkovito zgodbo blagovne znamke na spletu.

Preberite si kratke povzetke posameznih predavanj. Nauki so jasni: poskušajte, testirajte, merite in prilagajajte!  

V družbenih medijih gradite odnose z ljudmi; pogovarjajte se, ne prodajajte
Jasna Suhadolc, Virtua PR
Ključ je v vsebinah: te morajo biti takšne, da bodo zanimale ciljne javnosti, ne takšne, kot jih želi komunicirati podjetje. Dobra vsebina naj bo takšna, da jo bodo vaši sledilci želeli deliti s svojimi prijatelji in sledilci na družabnih omrežjih. Prinaša naj nove ali strokovno pomembne informacije, naj bo izvirna in spodbuja pogovor.

Kako iz obiskovalca spletne trgovine narediti kupca?
Damir Vidan, ceneje.si
V ceneje.si so letos izvedli raziskavo o tem, kaj obiskovalce spletnih trgovin prepriča v to, da se lažje odločijo za nakup. Več kot polovica od 36.000 anketiranih obiskovalcev slovenskih spletnih trgovin pravi, da jim je najbolj pomembna ugodna cena. Na drugem mestu je način plačila ter cena dostave.

Kako izboljšate uporabniško izkušnjo s pomočjo eyetrackinga?
Tomaž Erjavec, Oculus in Simon Meglič, ePrvak
Eye tracking nam s pomočjo infrardeče kamere odpira vrata v podzavestno delovanje možganov in tako zagotavlja objektivne informacije o tem kaj potrošniki dejansko vidijo, pritegne njihovo pozornost ter kako se odločajo. Predavatelja sta na konkretnih primerih pokazala, kako se izvajajo raziskave na slovenskih spletnih straneh in marketinških materialih.

Vir kakovostnih kontaktov = interna tržna raziskava
Geni Arh, Arhea
S tržno raziskavo lahko ciljano zbiramo podatke in kakovostne kontakte ljudi, ki jih lahko ponovno nagovorimo. Začnemo lahko z raziskavo med svojimi kupci in jih segmentiramo glede na njihove odgovore ter jim ponudimo proizvode ali storitve, ki jih zanimajo.

Novi poslovni modeli na spletu
Rok Hrastnik, Iprom
Novi poslovni modeli, kot sta primera ekonomije deljenja (sharing economy) Uber in Airbnb, uničujejo tradicionalne poslovne segmente in odpirajo pot v tržno vodstvo vsakomur z idejo ter denarjem za njeno uresničitev. Predavatelj priporoča, da izstopimo iz tradicionalnih okvirjev in iščemo nove poslovne priložnosti, ki jih drugi še ne uporabljajo.

Oglaševalski dvoboji: prikazi vs. kliki, pull vs. push, SEM vs. SEO
Radoš Skrt, Studio Moderna
Spletno mesto ni vredno nič brez obiskovalcev. Torej kako privabiti ljudi na svoje spletno mesto? V treh internetnih dvobojih smo spoznali katere so najbolj učinkovite oblike spletnega oglaševanja. Tako se podjetja lažje odločajo v katero obliko oglaševanja je vredno investirati in spoznala, da je prisotnost na iskalnikih ključnega pomena za uspešen spletni nastop.

Oglaševanje v vseh fazah nakupa na spletu
Andraž Štalec, Red Orbit
Ljudje splet uporabljamo kot vir informacij skozi svoj celotni proces odločanja o nakupu. Zato pričakujemo od blagovnih znamk, da nas bodo nagovarjale v vseh fazah nakupa. Ogledali smo si  primere dobre prakse: kako nagovarjati ljudi, na kaj biti pozoren in kakšne rezultate pričakovati?

Twitter – uporabniki želijo govoriti z nami, ne o nas
Ana Plut in Manca Skrbinšek, Si.mobil
Simobil ima v družbenih medijih več kot 100.000 sledilcev, mesečno prejme njihovih 10 agentov 600 vprašanj in na njih povprečno odgovorijo v pol ure. Zato je za njih komuniciranje preko družbenih medijih strateškega pomena, v katerem so vpleteni skoraj vsi oddelki, predvsem pa klicni center in PR oddelek.

Skrivnosti uspešnega e-mail marketinga
Simon Meglič, ePrvak
E-mail marketing je močno prodajno orodje. Začne se z grajenjem in negovanjem baze, sledi odlična vsebina, ki jo je treba neprestano nadgrajevati, pa tudi testirati elemente e-pošte in meriti uspešnost ter prihodnje kampanje prilagajati rezultatom. Predavatelj priporoča, da bodite relevantni, testirajte, merite in prilagajajte.

Družimo se tudi na Facebooku. Pridružite se nam!

Preberite tvite udeležencev 19. Dneva direktnega marketinga #ddm19:
https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23ddm19&src=typd