Občni zbor ZDMS, 31.3.2010

ZDMS vabi svoje člane na redni občni zbor, ki bo potekal v sredo, 31. 3. 2010 s pričetkom ob 08.00 uri v Oštariji Pr’ Noni, Cesta v Gorice 1, Ljubljana (stavba podjetja Copia d.o.o.).*

Predlagani dnevni red:

•    Otvoritev občnega zbora in izvolitev delovnega predsedstva
•    Obravnava in potrditev bilance stanja in poslovnega izida za l. 2009
•    Poročilo direkt 2010
•    Izvolitev novih organov Združenja za direktni marketing Slovenije
•    Obravnava in sprejem programa za leto 2010
•    Nadaljnje aktivnosti združenja / koristi članov
•    Razno

Vse morebitne pripombe na dnevni red posredujte sekretarju  Združenja  Boštjanu Zrimšku.

Vašo udeležbo prosimo potrdite po e-pošti  info@zdms.org ali na tel.01 7090777 (Katarina), najkasneje do torka, 30.3.2010.

* Brezplačna parkirišča so pred lokalom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.