Statut

Statut

V svetu marketinga je vsak dan nekaj novega. Zato smo se tudi mi odločili, da je čas za prenovitev statuta. Pripravljamo ga v teh dneh in vam bo kmalu na voljo.

—————————————————————————————————————————————————-

Na občnem zboru Združenja, ki je potekal 31.3.2010, v Ljubljani, smo člani sprejeli nov statut.

Glavne spremembe statuta so:

3. člen – nov sedež združenja Tabor 5a, 1380 Cerknica
18. člen – Občni zbor je sklepčen če je na seji prisotnih več kot 7 rednih članov združenja.
21. člen – Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna dva predstavnika.

Nov statut Združenja, je za prenos na voljo tudi tukaj.