Tag Archives: Občni zbor

Občni zbor ZDM 2010

Člani ZDMS smo se  v sredo, 31.3.2010, ob 8 uri sestali na rednem letnem občnem zboru, ki je potekal  ob delovnem zajtrku  v prijetnem ambientu  Oštarije Pr’ Noni v Ljubljani. Občni zbor je otvoril predsednik ZDM g. Danijel Starman. Člani smo se seznanili s poslovnim poročilom in delovanjem ZDM v letu 2009 , sledila je predstavitev projekta kongres direkt 2010, ki je potekal v marcu.  Člani smo soglasno izvolili tudi novega predsednika ZDM g. Matjaža Vračka, ki je na čelu združenja sicer sredi mandata zamenjal dosedanjega predsednika Danijel Starmana. Sledila je sprememba nekaterih točk v statutu  združenja (nov statut Združenja, je za prenos na voljo tudi tukaj). Smelo smo se člani  lotili tudi plana nalog za leto 2010. Leto bo polno izzivov, ki pa predstavljajo le nove možnosti za razvoj našega združenja v skupnem cilju promovirati, povečati konkurenčnost  in ščititi industrijo direktnega marketinga v Sloveniji.

Občni zbor ZDMS, 31.3.2010

ZDMS vabi svoje člane na redni občni zbor, ki bo potekal v sredo, 31. 3. 2010 s pričetkom ob 08.00 uri v Oštariji Pr’ Noni, Cesta v Gorice 1, Ljubljana (stavba podjetja Copia d.o.o.).*

Predlagani dnevni red:

•    Otvoritev občnega zbora in izvolitev delovnega predsedstva
•    Obravnava in potrditev bilance stanja in poslovnega izida za l. 2009
•    Poročilo direkt 2010
•    Izvolitev novih organov Združenja za direktni marketing Slovenije
•    Obravnava in sprejem programa za leto 2010
•    Nadaljnje aktivnosti združenja / koristi članov
•    Razno

Vse morebitne pripombe na dnevni red posredujte sekretarju  Združenja  Boštjanu Zrimšku.

Vašo udeležbo prosimo potrdite po e-pošti  info@zdms.org ali na tel.01 7090777 (Katarina), najkasneje do torka, 30.3.2010.

* Brezplačna parkirišča so pred lokalom.