Tri četrtine vseh telefonskih klicev izvira iz mobilnega omrežja

Statistični urad RS je objavil nekaj podatkov o uporabi poštnih in mobilnih storitev za 1. četrtletje 2009.

Številke kažejo, da se je obseg poštnih storitev zmanjšal, povečala pa se je uporaba storitev mobilnega omrežja.

Uporaba storitev prenosa poštnih številk se je v 1. četrtletju zmanjšala kar za 7%, še najbolj se upad pozna pri prenosu pošiljk v tujino.

Število uporabnikov mobilnega omrežja narašča, v zadnjih treh letih se je to povečalo povprečno za 5,4 % na leto.

Med 2.060.000 uporabniki, toliko jih je konec marca 2009 uporabljalo mobilno omrežje, je bilo 81 % zasebnih uporabnikov (gospodinjstev). Od njih je v opazovanem obdobju izviralo blizu 70 % klicev iz mobilnih omrežij in enak delež prometa., ustvarjenega v mobilnih omrežjih.

Več si preberite tukaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.