Ugotovite kako učinkovito je vaše marketinško komuniciranje

Brez marketinškega komuniciranja podjetjem ne moremo uspešno prodajati. Ga v vašem podjetju uporabljate?

Članica ZDM Brigita Lazar Lunde piše magistrsko delo z naslovom Marketinško komuniciranje v medorganizacijskem (B2B) poslovanju v Sloveniji na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor. Vanj je vključena tudi raziskava o marketinškem komuniciranju.

Sodelujte v anketi tudi vi in s tem ugotovite ali uporabljate vse možnosti marketinškega komuniciranja. Za izpolnjevanje kliknite tukaj. Anketa vam bo vzela 15 minut časa. Skozi odgovore boste spoznali kako komunicirate z vašimi strankami in Brigiti pomagali pri magistrskem delu.

Prosimo, da anketo izpolnite najkasneje do 23. oktobra 2009. Med izpolnjenimi anketami bomo izžrebali 50 cederomov PIRS 2009 (Poslovni informator Republike Slovenije) v vrednosti 140,00 EUR.

Anonimnost vaših podatkov je popolnoma zagotovljena. Informacije zbrane s pomočjo vprašalnika bodo uporabljene samo za potrebe raziskave. Rezultati ankete bodo predstavljali mnenje in stališča slovenskih organizacij. Rezultati bodo objavljeni v zbirni obliki in bodo na voljo vsem udeležencem ankete.
Za lažje razumevanje in izpolnjevanje vprašalnika v nadaljevanju navajamo definicijo marketinškega komuniciranja: “Marketinško komuniciranje zajema vse aktivnosti vaše organizacije, s katerimi sporočate kupcem in drugim deležnikom v okolju o svoji ponudbi na trgu. S pojmom marketinško komuniciranje razumemo oglaševanje, osebno prodajo, pospeševanje prodaje in odnose z javnostmi.”
Za vaše sodelovanje se vam vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.