Zloženka Varna raba mobilnih telefonov

Apek je pripravil zanimivo zloženko, ki je namenjena staršem, ki imajo mlajše otroke, ki že uporabljajo mobilne telefone. Pri pojavu raznih komercialnih
SMS klubov, neprimernih vsebin, lahko starši povzamejo ukrepe, da se ogroženost otrok zmanjša.

Zloženka je na voljo tukaj: http://www.apek.si/datoteke/File/zlozenka_varna_raba_mobilnih_telefonov.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.